logo
Select period
Search from map
Menu

Šokio spektaklis "PAKANKAMAS ATSTUMAS"

Show descriptionHide description

Kauno miesto kamerinis teatras ir Šokio trupė „Nuepiko“ pristato šokio spektaklį „Pakankamas atstumas“.

Ryšys ir atotrūkis, prisirišimas ir paleidimas, priartėjimas ir vėl išaugantis atstumas – dichotomijos, lydinčios visą žmogaus gyvenimą tarp žmonių. Sraute, bėgime, trumpalaikiuose ryšiuose, tuščiuose pokalbiuose, prisiminimuose, nuoskaudose, tarpatlantiniuose skrydžiuose, ilgesyje ir susitaikyme atstumas tarp savęs bei kito nuolat kinta, nepaliaujamai kurdamas ir perkurdamas žmogiškąjį ryšį, nuvargindamas bei įžiebdamas viltį.

„Pakankamas atstumas“ – per judesį vykstantis dviejų kūnų ir asmenybių dialogas apie tai, kas verčia nepaliaujamai suktis visą mūsų socialinį pasaulį: betarpiškumą ir atsiribojimą, priklausomybę ir išsilaisvinimą, visa apimantį dualumą, kuriame ryšys neįmanomas be atstumo, o atstumas gimsta ryšyje. Šokio spektaklis žiūrovus kviečia į savirefleksijos erdvę, nepiršdamas atsakymų ir keldamas klausimą, kaip didžiulio socialinio triukšmo laike išlaikyti mus bei mūsų santykius kuriantį, auginantį, o ne griaunantį atstumą.

Šis spektaklis – Kauno miesto kamerinio teatro kartu su „Kaunas 2022“ vykdomos Jaunųjų prodiuserių ugdymo programos dalis ir 2021 metų jaunimo teatro festivalio „Išeities taškas“ laureatas.

Šokėjai ir choreorafai – Adrian Carlo Bibiano, Marius Pinigis/Arūnas Mozūraitis
Kompozitorius – Andrius Stakelė
Šviesų dailininkė – Monika Šerstabojevaitė

Trukmė – 45 min.

Tarptautinė premjera – 2022 m. sausio 16 d. Ģertrūdes ielas teātris (Ryga, Latvija)
Premjera – 2022 m. sausio 20 ir 21 d. Kauno miesto kameriniame teatre.

Nuotraukų aut. Karolina Latvytė Bibiano

______________________________________

 

Kaunas City Chamber Theater and Dance company "Nuepiko" present a dance performance "A Fair Distance".

The connection and the gap, the attachment and the release, the approach and the increasing distance are the dichotomies that accompany a person's whole life. In the flow, in running, in short-term communication, in empty conversations, in memories, in grief, in transatlantic flights, in longing and reconciliation, the distance between oneself and the other is constantly changing, constantly creating and re-creating human connection, exhausting and igniting hope.

"A Fair Distance" is a moving dialogue between two bodies and personalities about what makes our entire social world rotate incessantly: immediacy and isolation, dependence and liberation, an all-encompassing duality in which distance is impossible without distance and distance is born in connection. The dance performance invites the audience into a space of self-reflection, without selling any answers, but raising the question of how to maintain a distance that creates and let us grow rather than destroys us and our relationship in a time of intense social noise.

This performance is a part of the Young Producers Education Program run by Kaunas City Chamber Theater together with Kaunas 2022 and the winner of the 2021 Youth Theater Festival “Exit Point”.

Dancers and choreographers: Adrian Carlo Bibiano, Marius Pinigis/Arūnas Mozūraitis
Composer – Andrius Stakelė
Light designer – Monika Šerstabojevaitė
Duration – 35 min.

International premiere – 16th of January, 2022 @Ģertrūdes ielas teātris (Ryga, Latvija)
National premiere – 20th and 21st of January, Kauno miesto kameriniame teatre.

Photos: Karolina Latvytė Bibiano

Events

No events were found
Loading...
Reload
No results have been found for your request.
Loading...
Reload