logo
Pasirinkite periodą
Paieška žemėlapyje
Meniu
Paieška žemėlapyje
Pasirinkite periodą
Atsisiųsti

2019 m. Liepos 12 d. Rygos pietinėje dalyje esančiame Lucavsala parke vyksiančio Ed Sheeran koncerto bendrosios sąlygos
 
1.               Bendrosios nuostatos
1. Šios bendrosios sąlygos ("GTC") yra bendros dalyvavimo "L Tips Agency" ("Organizatorius) organizuotame renginyje sąlygos ir yra Organizatoriaus ir dalyvio renginio susitarimo dalis.
1.2.Renginių dalyviams nėra amžiaus apribojimų, tačiau tėvai, kurie nelydi jaunesnių nei 16 metų amžiaus vaikų į renginį, turi atsižvelgti į tai, kad pagal Latvijos įstatymus jų nepilnamečiai vaikai negali būti gatvėse po 11 val.
1.3.               Kiekvienam renginiui už kiekvieną asmenį galima įsigyti ne daugiau kaip keturis (4) bilietus. Išskyrus raštišką Organizatoriaus sutikimą, jei bet kuris asmuo perka daugiau nei 4 bilietus, visi tokie bilietai bus atšaukti.
1.4. SIA "Biļešu serviss" ("Biļešu serviss"), reg.nr. 40003493078, Rupniecības g. 34a-3a, Ryga, LV-1045, yra išskirtinis nilietų platintojas į renginį Latvijoje.
 
2. Organizatoriaus įsipareigojimų apimtis; renginio atšaukimas ir reorganizavimas
2.1. Organizatorius yra įpareigotas užtikrinti, kad renginio dalyvis turi galiojantį asmeninį (įskaitant dalyvio vardą ir pavardę) bilietą, leidžiantį atvykti ir dalyvauti bilieto nurodytame renginyje. Organizatorius taip pat privalo suteikti organizacinę atsarginę kopiją renginiui ir kiek įmanoma geriau stengtis, kad renginys nebūtų sutrikdytas. Tais atvejais, kai 1 dalyvis ("pagrindinis dalyvis") perka bilietus iki 3 papildomų žmonių (daugiau nei 3 papildomi bilietai neleidžiami), pagrindiniame dalyvio vardas bus rodomas kiekviename biliete, o kiti dalyviai turės atvykti į renginį kartu su pagrindiniu dalyviu. Atvykimo į renginį ID patikrinimas taip pat apima dalyvių amžiaus patikrinimą, siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi įvykio amžiaus reikalavimų.
2.2. Organizatorius turi teisę nutraukti įvykį be išankstinio įspėjimo dėl priežasčių, kurių Organizatorius neatsako. Tokiu atveju bilieto savininkas turi teises, numatytas LR teisės aktuose.
2.3. Organizatorius turi teisę iš naujo nustatyti datą, vietą ir keisti renginių programą dėl svarbių priežasčių, t.y., nacionalinio gedulo, nepalankių oro sąlygų, dėl kurių neįmanoma organizuoti renginio, ligos, negalios ar kitokios objektyvios priežastys, susijusios su atlikėju, kuris yra Organizatoriaus atsakomybė, dėl kurios atlikėjas negali koncertuoti, ir situacijos, kai reorganizacija yra būtina žmonių ar turto saugumui, sveikatai ar gyvybei užtikrinti ar būtinas norint užtikrinti neterminuotą dalyvavimą renginyje. Tokiomis aplinkybėmis, jei keičiasi data, vieta (išskyrus vietos pakeitimą toje pačioje vietovėje), bilieto savininkas turi teisę grąžinti bilietą prieš įvykį už biliete nurodytą sumą.
2.4. Kai bilieto turėtojas turi teisę grąžinti bilietą už biliete nurodytą sumą, bilieto savininkas bilietų įsigijimo vietoje (įskaitant bilietų pardavėjų internetinę svetainę, jei įsigyja internetu) turėtų pareikalauti pinigų grąžinimo, nepagrįstai nedelsdamas gavus informaciją apie įvykio nutraukimą ir tuo atveju, jei įvykio data yra kartojama, pakeičiama arba reorganizuojama pagal 2.3 skirsnį, pirmiau, prieš prasidedant renginiui. Kiekvienu atveju grąžinamoji išmoka bus sumokėta, jei prašymas grąžinti bilietus bus pateiktas per šešis mėnesius nuo pradinio įvykio datos.
2.5 Išskyrus atvejus, numatytus 2.3 ir 2.2 skirsniuose, bilieto savininkas, gali turėti teisę grąžinti bilietą įsigytą internetu ne vėliau kaip likus 14 dienų iki įvykio pradžios. Bilieto turėtojas turi užpildyti formą, pateikiamą www.bilesuserviss.lv, pagal anksčiau nustatytą terminą ir kopiją išsiųsti el. p.: info@bilesuserviss.lv , bilieto turėtojas taip pat turi pridėti bilietą ir mokėjimo įrodymą.
2.6 Aukščiau aprašytais atvejais "Biļešu serviss" nemokamai grąžins bilieto nominalią vertę.
2.7 Bilietų grąžinimai bus atliekami banko pervedimu į banko sąskaitą, nurodytą paraiškos formoje, grąžinama ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo pradinio įvykio datos, taip pat bus gauta visa dokumentacija, žr. 2.5 punktą.
2.8. Organizatorius įsipareigoja apsvarstyti galimybę pakeisti asmens duomenis apie asmeninį bilietą už papildomą mokestį. Tuo pat metu Organizatorius pasilieka teisę nepatvirtinti asmens duomenų keitimo. Norėdami keisti asmens duomenis bilietu, kreipkitės į: info@bilesuserviss.lv
 
3. Renginio saugumas
3.1. Organizatorius pasilieka sau teises:
a) atsisakyti į bilieto savininką patekti į renginį saugumo sumetimais;
(b) saugumo sumetimais paprašyti, kad dalyvis palieka įvykį ir imtųsi reikiamų priemonių prašymui įvykdyti. Tai ypač taikoma, kai dalyvis pažeidžia viešąją tvarką, elgiasi agresyviai ar provokuojančiai arba pažeidžia GTC.
(c) atsisakyti atvykti į renginį tiems bilietų turėtojams, kurie yra ginkluoti, turintys sprogmenų ar pirotechnikos medžiagų, bet kokių medžiagų, keliančių gaisro pavojų, arba avėti batais su metaliniais galiukais arba pateikti kokių nors kitų pavojingų daiktų, taip pat nerodo įvykio saugumo teisėtai galiojantį identifikatorių, atitinkantį turėtojo bilieto pavadinimą (arba pagrindinio dalyvio ID, kai grupė yra ne daugiau kaip 4 dalyviai, kai bilietus pirko viena iš grupių), įskaitant dalyvio amžių.
(d) tuo atveju, jei Organizatorius turi pakeisti bet kurio įsigyto bilieto vietą dėl saugos ar dėl techninių priežasčių, jis stengsis pakeisti vietą to paties kategorijos bilietui; jei tai neįmanoma, jis arba atnaujins bilietą be papildomo mokesčio, arba jei tai neįmanoma, jis pasiūlys pigesnę vietą ir grąžins bilietų kainos skirtumą be administracinių atskaitymų. Bilieto savininkas taip pat turi teisę atsisakyti dalyvavimo renginyje iki įvykio dienos už nominalią bilieto vertę.
3.2. Renginyje draudžiama atvykti ir naudoti specializuotus arba profesionalius vaizdo ir foto kameras, vaizdo kameras, nešiojamus kompiuterius, bevielius įrenginius ar kitus specialius garso ir vaizdo įrašymo įrenginius. Organizatorius siūlo tokių įrenginių saugojimo vietą.
3.3. Į renginį draudžiama atsinešti naudoti renginius: bet kokios rūšies lazerinius įtaisus, savo gėrimus, įskaitant alkoholinius gėrimus ir svaigulius, skėčius, dviračius, motorolerius, motociklo šalmus, sprogmenis, pirotechniką, ginklus, plieninius ir tt aštrus ginklus. Taip pat draudžiama atsivesti bet kokius naminius gyvūnus.
 
4. Įvairūs
4.1. Dalyvaujantys žmonės gali patirti didelį triukšmą, kuris gali sukelti klausos sutrikimą. Rekomenduojami klausos apsaugos įtaisai.
4.2. Oficialios programos, prekes ir suvenyrus galima įsigyti tik renginyje.
4.3. Įsigytas bilietas turi būti laikomas suteikiančiu Organizatoriui sutikimą dalyviui, nurodytam biliete, dalyvauti renginyje. Šis sutikimas gali būti atšauktas bet kuriuo metu saugumo ar saugumo sumetimais. Dalyvis, kuriam nebuvo leista atvykti arba kuris buvo pašalintas iš renginio dėl reglamentuose nurodytų priežasčių arba bet kurio neteisėto veiksmo, neturi teisės grąžinti bilieto ar kitų reikalavimų Organizatoriui.
4.4. Bilietas negali būti naudojamas bet kokiai reklamai (įskaitant konkursus ir loterijas) ar bet kuriai antrinei prekybai.
4.5. Bet koks perpardavimas ar bandymas perparduoti ar nukopijuoti bilietą arba jį naudoti bet kokiai neteisėtai reklamą ar komercinei veiklai, panaikina bilietą be teisės grąžinti bet kokią sumą, sumokėtą už bilieto pirkimą.
4.6. Kiekvieno bilieto galiojimas bus tikrinamas įėjimo į renginį metu, patikrinus, ar bilieto duomenys yra su savininko teisiškai galiojančiu identifikatoriumi (arba pagrindinio dalyvio ID, kai grupė yra iki 4 dalyviai, kur bilietus pirko viena iš grupės. Priimtini ID dokumentai bus pasas, asmens tapatybės kortelė ir vairuotojo pažymėjimas su dalyvio nuotrauka nuskaitant kiekvieną bilietą ir įsitikinus, kad brūkšninis kodas yra unikalus. Kiekvienas bilietas galioja tik vienam renginiui.

 
Atsisiųsti
Paieška nedavė rezultatų
Loading...
Perkrauti