logo
Pasirinkite periodą
Paieška žemėlapyje
Meniu
2024 IIHF Pasaulio Ledo Ritulio Čempionatas, 1 divizionas, B grupė. Įėjimas į stadioną. Sąlygos

Asmuo, kuriam išduotas šis įėjimo bilietas, patvirtina, kad sutinka su toliau nurodytomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.   Naudojantis 2024 IIHF Pasaulio Ledo Ritulio Čempionato, 1 diviziono, B grupės varžybų bilietais (toliau – Bilietai) ir įleidžiant į stadioną laikomasi šių sąlygų (toliau – Sąlygos) ir kitų taisyklių (toliau – Taisyklės), kurias gali nustatyti Tarptautinė ledo ritulio federacija (angl. The International Ice Hockey Federation, toliau taip pat – IIHF), vietinis organizacinis varžybų komitetas, bilietų pardavimo biuras ir (arba) stadiono savininkas (toliau kartu – Valdžios institucijos). Laikoma, kad visi, kurie perka arba naudojasi Bilietais, sutinka su Sąlygų ir Taisyklių nuostatomis.


2.   Bilietas laikomas atšaukiama licencija. Bilietą turinčiam asmeniui pažeidus šias Sąlygas arba Taisykles, be kitų galimų teisių gynimo priemonių, Valdžios institucijos turi teisę anuliuoti ir (arba) reikalauti grąžinti bilietus, ir (arba) neįleisti asmens į stadioną ir (arba) išvaryti jį iš stadiono ir negrąžinti pinigų už Bilietą. 

3.   Renginyje dalyvaujantiems asmenims draudžiama įrašinėti, perduoti ar bet kokiu kitu būdu internete ar bet kurioje kitoje žiniasklaidos priemonėje komerciniais ar kitais tikslais platinti  viso ar dalies renginio garso, vaizdo įrašus, renginio aprašymą ar kt.,  arba padėti tai daryti kitiems asmenims. Draudžiama į stadionus, kuriuose vyksta varžybos, įsinešti bet kokią įrangą ar prietaisus, kurių pagrindinė paskirtis – pirmiau nurodytos veiklos vykdymas (išskyrus mobiliuosius telefonus, jei telefonas naudojamas sąžiningai (bona fide) tik asmeniniams ir privatiems skambučiams (skambinti patiems arba atsiliepti į skambučius).

4.   Bilietai negali būti naudojami reklamai, pardavimui skatinti ar kitais komerciniais tikslais (įskaitant, bet neapsiribojant, siūlymus parduoti, naudoti kaip premiją, dovaną ar prizą konkurse ar loterijoje) be išankstinio raštiško Tarptautinės ledo ritulio federacijos sutikimo.

5.   Saugumo ir tvarkingo bei sklandaus Renginio įgyvendinimo tikslu, Valdžios institucijoms paprašius, visi asmenys privalo bendradarbiauti pateikiant asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, tikrinant asmeninius daiktus, konfiskuojant draudžiamus daiktus ir (arba) atliekant asmens apžiūrą.

6.   Draudžiama į stadioną, kuriame žaidžiamos varžybų rungtynės, įsinešti bet kokius reklaminius ar komercinius daiktus, įskaitant, bet neapsiribojant, plakatus, iškabas, reklaminius leidinius, dovanas, ženklus ir lankstinukus. Valdžios institucijos pasilieka teisę konfiskuoti tokius daiktus prie įėjimo. Be to, į stadioną draudžiama įsinešti bet kokius trikdančius dirbtinius triukšmo sukėlimo prietaisus, įskaitant, bet neapsiribojant, garsinius signalus, vuvuzelas ir megafonus. Valdžios institucijos pasilieka teisę konfiskuoti tokius daiktus prie įėjimo. Bet kuriam asmeniui, apsilankiusiam rungtynių vietose (įskaitant teritoriją prie pat stadiono), draudžiama užsiimti vadinamąja „rinkodara iš pasalų“, demonstruoti komercinius ar įžeidžiančius užrašus, pardavinėti bet kokias prekes ar paslaugas, nešioti ar dalyti politinę, reklaminę ar pirkti skatinančią medžiagą, užsiimti bet kokia kita veikla, kurią Valdžios institucijos laiko pavojinga ar kitaip netinkama. 

7.   Turintysis Bilietą sutinka, kad: a) jo atvaizdas ir (arba) balsas būtų įrašomas bet kokiomis priemonėmis (įskaitant, bet neapsiribojant, televizijos kamerų ir fotografų daromus garso ir vaizdo įrašus); b) jo atvaizdas būtų naudojamas komerciniais ir (arba) nekomerciniais tikslais visame pasaulyje bet kokiomis priemonėmis ir be kompensacijos.

8.   Valdžios institucijos neprisiima jokios kitos atsakomybės, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius netiesioginius ar netiesioginius nuostolius ar žalą, prarastą malonumą, kelionės ar apgyvendinimo išlaidas. Valdžios institucijos, kiek tai leidžia įstatymai, neprisiima jokios atsakomybės už asmenų ir (arba) turto praradimą, sužalojimą ar sugadinimą renginio vietoje ar jos apylinkėse. Valdžios institucijos neatsako už rungtynių stebėjimo sutrikdymą ir (arba) apribojimą.  

9.   Turintysis Bilietą sutinka, kad dėl bet kokio ginčo, susijusio su Bilieto naudojimu ar dalyvavimu renginyje, Bilieto turėtojas stengsis tokį ginčą išspręsti taikiai su Valdžios institucijomis, o nepavykus to padaryti, ginčą perduos [●] šalies teismams.

Šalys susitaria, kad šiame Susitarime 1, 3–6 ir 8 punktai sudaro įeiti į renginį leidžiančių bilietų minimalių sąlygų standartą ir kad šių punktų nuostatos dėl praktinių priežasčių gali būti sutrumpintos ir (arba) išdėstytos kita kalba, tačiau taip, kad būtų išsaugotas šių sąlygų tikslas.
Paieška nedavė rezultatų
Loading...
Perkrauti