logo
Pasirinkite periodą
Paieška žemėlapyje
Meniu
FESTIVALIO KARKLĖ TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Šių taisyklių tikslas yra garantuoti festivalio Karklė (toliau – Festivalio) dalyvių saugumą apibrėžiant dalyvių elgesio ribas,  taip pat užtikrinti kiekvieno, įsigijusio bilietą į šį renginį, teises bei pareigas.
 
Festivalis vyksta etnografiniame Karklės kaime Klaipėdos rajone, Pajūrio regioninio parko teritorijoje, 5 km į šiaurę nuo Girulių, prie Baltijos jūros.
Festivalio pradžia –2023 rugpjūčio 11 d. 12:00 val.
Kempingo atidarymas – 2023 rugpjūčio 10 d. 18:00 val.
Kempingo uždarymas – 2023 rugpjūčio 13 d. 13:00 val.
 • Festivalio teritorija - tai aptverta renginio vieta, kurioje galioja Organizatoriaus nustatytos taisyklės ir į kurią patekti galima tik nusipirkus atitinkamos kategorijos bilietą. Festivalio teritorija skirstoma į 3 zonas:
Aktyvi zona - tai teritorija, kurioje vyksta koncertai, sporto renginiai, pramogos ir prekyba;
Poilsio zona - tai teritorija, kurioje yra kemperių parkingas ir kempingas (palapinių miestelis);
Parkingo zona – tai vieta, kurioje Festivalio svečiai turės galimybę pasistatyti savo transporto priemones (paslauga mokama).
 • Palapines galima statyti tik tam pritaikytose vietose, pažymėtos Festivalio žemėlapyje. Į poilsio zoną kiekvienas atvykęs gali įsinešti maisto ir nealkoholinių gėrimų. Vanduo ar kitoks gaivusis gėrimas, įsinešant į poilsio zoną turi būti NEATIDARYTAS. Bet kokius gėrimus bei maisto produktus į Poilsio zoną bus galima įsinešti tik įeinant pirmą kartą.
 • Vaikai iki 12 metų į Festivalį įleidžiami nemokamai, tačiau tik su pilnamečio šeimos nario palyda. Festivalio dalyviai nuo 12 iki 18 metų Festivalyje gali dalyvauti tik lydimi pilnamečio asmens, kuris prisiima visišką atsakomybę už nepilnametį. Prie įėjimo į Festivalį pilnametis asmuo, atsakantis už nepilnametį, privalo pasirašyti atsakomybės už lydimą nepilnametį deklaraciją ir lydėti jį viso Festivalio metu.
 • Festivalio bilietas nesuteikia apgyvendinimo paslaugos Festivalio poilsio zonose. Norint patekti į tam tikrą apgyvendinimo (poilsio) zoną, būtina įsigyti atskirą atitinkamos apgyvendinimo kategorijos bilietą.
 • Festivalio bilietas, įeinant į Festivalio teritoriją, bus keičiamas į Festivalio apyrankę. Organizatorius įspėja, kad padirbti, suklastoti ar prieš tai jau nuskenuoti bilietai nebus keičiami į Festivalio apyrankes.
 • Festivalio zonoje galima atsiskaityti tiek bankinio mokėjimo kortele, tiek grynaisiais pinigais – eurais.
 • Organizatorius informuoja Festivalio dalyvius, kad Festivalio metu skleidžiamas garsas viršys įprastas normas.
 • Festivalio teritorijoje be Organizatoriaus sutikimo draudžiama vykdyti bet kokią komercinę ar reklaminę veiklą.
 • Organizatorius turi teisę viso Festivalio metu filmuoti ir fotografuoti visoje Festivalio teritorijoje. Filmuota ir foto medžiaga vėliau gali būti naudojama Festivalio komunikacijoje. Žmonių atvaizdai, patekę į kadrą, taip pat gali būti naudojami Festivalio dokumentikoje, transliacijoje, reportaže, reklamoje ir kitoje komunikacinėje medžiagoje
II. DALYVIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
 • Kiekvienas Festivalio dalyvis, įsigydamas Festivalio bilietą per bilietų platinimo platformas patvirtina, kad susipažino su Festivalio taisyklėmis ir sutinka jų laikytis. Asmenys, patenkantys į Festivalio teritoriją, įsipareigoja laikytis Festivalio taisyklių.
 • Kiekvienas Festivalio dalyvis  įeidamas į Festivalio teritoriją patvirtina, kad sutinka su Festivalio taisyklėmis. 
 • Kiekvienas Festivalio dalyvis, patekęs į Festivalio teritoriją, yra atsakingas už savo sveikatą ir saugumą. Festivalio dalyviai privalo gerbti kitų dalyvių teises ir teisėtus interesus. Apie pastebėtus šių taisyklių pažeidimus Festivalio dalyvis privalo nedelsiant pranešti Organizatoriui arba saugos darbuotojams.
 • Festivalio dalyviai gali turėti naminius gyvūnus, vadovaujantis gyvūnų laikymo ir priežiūros taisyklėmis. Dalyviai patys yra atsakingi už savo gyvūnus ir jų elgesį.
 • Visi, atvykstantys į Festivalį, sutinka būti apieškoti įeinant į Festivalio teritoriją.
 • Kiekvienas Festivalio dalyvis privalo viso Festivalio metu išsaugoti ir nešioti specialią apyrankę. Asmenys, neturintys specialios apyrankės bus pašalinami iš Festivalio teritorijos.
 • Asmenys, kurie į teritoriją dėl šiose taisyklėse minėtų pažeidimų nebuvo įleisti ar buvo išprašyti, negali pretenduoti į bilieto kainos kompensaciją.
 • Bilietus grąžinti galima tik tuo atveju, jeigu Festivalis buvo atšauktas ar pasikeitė jo data.
III. SAUGA
 • Organizatorius užtikrina viešąją tvarką Festivalio metu bendradarbiaujant su Lietuvos policija, saugos tarnyba, informacijos centru, medicinos punktais, Skęstančių gelbėjimo tarnyba, Priešgaisrine gelbėjimo tarnyba ir Greitąja pagalba visoje Festivalio teritorijoje.
 • Festivalio dalyviai privalo paklusti už Festivalio saugumą atsakingiems asmenims, pažymėtiems specialia apranga ar turintiems saugos darbuotojo akreditaciją. Jei paklusti atsisakoma, toks elgesys gali būti laikomas viešosios tvarkos įstatymo pažeidimu. 
Festivalio saugos darbuotojai turi teisę:
 • Tikrinti asmenų dalyvavimo Festivalyje leidimą (bilietus/apyrankes);
 • Tikrinti Festivalio dalyvių asmens dokumentus, siekiant nustatyti jų tapatybę ir/arba amžių;
 • Tikrinti Festivalio dalyvių krepšius, rankines, kuprines ir rūbus bei rūbų kišenes, jei kyla įtarimas, jog kai kurie Festivalio dalyviai bando įsinešti į Festivalio teritoriją taisyklėse nurodomus draudžiamus įsinešti daiktus. Tuo atveju, jei Festivalio metu draudžiami objektai yra randami Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje, kuprinėje ar kitur, Festivalio saugos darbuotojai turi teisę tokį asmenį pašalinti iš Festivalio teritorijos. Į Festivalį tas žmogus gali grįžti tik palikęs neleistinus objektus už Festivalio teritorijos ribų. Tuo atveju, jei Festivalio dalyvio krepšyje, rankinėje ar kuprinėje yra randami narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos, ginklai, gyvybei pavojingi objektai, sprogmenys, saugos tarnyba turi teisę sulaikyti asmenį, užpildyti protokolą ir kartu su konfiskuotais daiktais, perduoti asmenį policijai;
 • Nurodyti Festivalio dalyviams Festivalio metu elgtis saugiai ir pagal Festivalio taisykles. Prireikus, jas priminti. Turi teisę nepaklususiam Festivalio taisyklėms dalyviui nurodyti palikti Festivalio teritoriją;
 • Panaudoti fizinę jėgą ginant kitų Festivalio dalyvių teises ir saugumą arba savigynos atveju, taip pat užtikrinant Festivalyje esančių įrenginių saugumą. 
Į Festivalio teritoriją nebus įleidžiami:
 • Asmenys, kuriems teismo sprendimu yra uždrausta dalyvauti masiniuose renginiuose;
 • Asmenys, kurie yra akivaizdžiai paveikti alkoholio, narkotikų ar kitų psichotropinių medžiagų;
 • Asmenys, kurie su savimi turi ginklų ar kitų pavojingų objektų, sprogmenų, psichotropinių medžiagų, degių medžiagų, alkoholinių gėrimų;
 • Asmenys, kurie elgiasi agresyviai, brutaliai ir gali sukelti grėsmę sklandžiai renginio eigai. 
Organizatorius turi teisę į Festivalio teritoriją neįleisti:
 • Asmenų, kurie dėvi batus su aštriomis metalinėmis sagėmis;
 • Asmenų, kurių pateiktame asmens dokumente esanti nuotrauka neatitinka pateikiančiojo asmens išvaizdos;
 • Asmenų, kurie bando į Festivalį įsinešti neleistiną kiekį maisto ar skysčių, kitų draudžiamų daiktų;
 • Asmenų, kurie į renginio teritoriją bando įsinešti aplinkiniams pavojingų daiktų/prietaisų;
 • Asmenų, kurie su savimi neturi jokio galiojančio asmens dokumento.
 • Asmenų, neturinčių galiojančio Galimybių paso, jei Festivalio dienai LR teisės aktais nebus panaikinti nustatyti ribojimai masiniams renginiams. 
 • Visoje Festivalio teritorijoje ir vietovės apylinkėse draudžiama kūrenti laužus, naudotis šašlykinėmis, griliais ar kitais prietaisais, susijusiais su ugnimi, jos skleidimu. Draudžiama kirsti ar laužyti medžių šakas, krūmus, žaloti bei niokoti gamtą.
 • Draudžiama statyti automobilius/dviračius Festivalio Aktyviojoje ir Poilsio zonose, išskyrus specialius leidimus turinčias transporto priemones.
 • Draudžiama automobilius palikti šalikelėse. Festivalio parkinge draudžiama tiek automobilio salone, tiek prie automobilio leisti laisvalaikį, kurti poilsio vietas, leisti muziką, vartoti alkoholinius gėrimus ir t.t.
 • Draudžiama miegoti Parkingo ir Aktyvioje zonose (paplūdimyje, kopose ir kt.).
 • Siekiant užtikrinti Festivalio dalyvių saugumą, draudžiama maudytis jūroje nuo 22:00 iki 07:00. 
Į Festivalio teritoriją draudžiama įsinešti:
 • Prastą nuotaiką;
 • Ginklus;
 • Narkotikus ir su jais susijusius prietaisus;
 • Pirotechnikos ir kitas degias, bei sprogstamas medžiagas;
 • Alkoholinius gėrimus;
 • Bet kokią stiklinę tarą (gėrimai, maisto produktai);
 • Nesuderintas su organizatoriais reklamines priemones.
Į Aktyvią zoną draudžiama įsinešti:
 • Visus gėrimus;
 • Visus maisto produktus (išskyrus atvejus kai reikalinga speciali mityba, pateikus tai įrodantį pažymėjimą);
 • Profesionalią audio ir video aparatūrą be Organizatoriaus leidimo;
 • Skėčius (rekomenduojame turėti lietpalčius).
IV. ATSAKOMYBĖ
 • Festivalio kontrolę vykdo Organizatorius, jo įgalioti asmenys, saugos darbuotojai, bilietų kontrolieriai, prižiūrėtojai, savanoriai.
 • Asmenys, pažeidę šias taisykles, bus nedelsiant pašalinti iš Festivalio teritorijos, jiems pinigai už įsigytus bilietus nebus grąžinami.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 • Organizatorius turi teisę keisti paskelbtus atlikėjus, pramogas bei programą.
 • Šios taisyklės gali būti vienašališkai organizatoriaus sprendimu keičiamos. Jos yra talpinamos oficialiame Festivalio internetinėje svetainėje adresu www.karkle.com.
 • Visos renginio pavadinimo ir logotipo autorinės teisės priklauso Organizatoriui.
 • Organizatoriaus oficialus elektroninis paštas komunikacijai info@karkle.com.
Paieška nedavė rezultatų
Loading...
Perkrauti