logo
Pasirinkite periodą
Paieška žemėlapyje
Meniu
2023 M. TURKISH AIRLINES EUROLYGOS FINALO KETVERTO SĄLYGOS

Bendroji informacija

2023 m. "Turkish Airlines" Eurolygos finalo ketverto turnyrą (toliau - renginys) organizuoja "Euroleague Ventures S.A." (toliau - organizatorius). Organizatorius sudarė sutartį su TBC (toliau - Bilietų platinimo platforma), kuri yra atsakinga už bilietų į Renginį pirkimo ir sąskaitų faktūrų tvarkymą Organizatoriaus vardu. Renginys vyks Kaune, Lietuvoje, "Žalgirio" arenoje (toliau - Arena). Gegužės 19 d., penktadienį, 18.00 val. vietos laiku prasidės pirmosios pusfinalio rungtynės, o vėliau vyks antrosios pusfinalio rungtynės. Gegužės 21 d., sekmadienį, 16.00 val. vietos laiku prasidės trečiosios rungtynės dėl trečiosios vietos, o po jų vyks finalo rungtynės.

Organizatorius pasilieka teisę keisti renginio laiką, datą ir vietą dėl ypatingų aplinkybių, įskaitant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, saugos ir (arba) saugumo sumetimus ar kitus bet kurios kompetentingos institucijos sprendimus, turinčius įtakos arenoje vykstančiam renginiui.

Komandos į 2023 m. "Turkish Airlines Euroluague" finalinį ketvertą pateks tokia tvarka:

18 "Turkish Airlines EuroLeague" komandų žais reguliarųjį sezoną nuo 2022 m. spalio 6 d. iki 2023 m. balandžio 14 d.
Aštuonios "Turkish Airlines EuroLeague" reguliariojo sezono komandos, patekusios į atkrintamąsias varžybas, nuo balandžio 25 d. iki gegužės 10 d. žais "Turkish Airlines EuroLeague" atkrintamosiose varžybose.
Keturios "Turkish Airlines Eurolygos" atkrintamųjų varžybų nugalėtojos pateks į 2023 m. "Turkish Airlines Eurolygos" finalo ketvertą, kuris bus žaidžiamas 2023 m. gegužės 19-21 d.
Kilus klausimams dėl bilietų pirkimo, prašome kreiptis į bilietų platformos klientų aptarnavimo centrą adresu final4@bilietai.lt.

Visus klausimus prašome siųsti lietuvių arba anglų kalba. Kitomis kalbomis atsiųstos užklausos bus išverstos naudojant automatinį vertėją, o atsakymas bus pateiktas anglų arba lietuvių kalba.

Organizatorius pasilieka teisę prireikus keisti šias Taisykles ir sąlygas, kad užtikrintų tinkamą ir saugų Renginio organizavimą. Apie tokius pakeitimus Organizatorius informuos Klientus el. paštu, nurodytu įsigyjant Bilietą. Jei pakeitimai bus esminiai (t. y. turės esminės įtakos Renginiui), Klientas galės pasirinkti, ar sutikti su tokiais pakeitimais, ar atsisakyti jau sudaryto pirkimo ir susigrąžinti pinigus pagal Grąžinimo taisykles.

Jei bet kuris kompetentingas teismas, reguliavimo institucija ar valdžios institucija bet kurią Taisyklių, Renginio taisyklių, Elgesio arenoje kodekso ar Arenos taisyklių nuostatą paskelbia negaliojančia, neveiksminga, neteisėta ar neįgyvendinama, likusi šių Taisyklių ir sąlygų dalis lieka galioti taip, tarsi tokios negaliojančios, neveiksmingos, neteisėtos ar neįgyvendinamos nuostatos nebūtų buvusios įtrauktos, o jei to reikalauja ir (arba) leidžia galiojantys teisės aktai, negaliojanti nuostata pakeičiama nuostata, kuri artimai atitinka tokios negaliojančios nuostatos tikslą.

Eurolyga  labai rimtai rūpinasi visų dalyvių sveikata ir saugumu. Todėl bilietų turėtojai privalo laikytis visų galiojančių įstatymų ir taisyklių bei sveikatos priežiūros institucijų ir medicinos ekspertų rekomendacijų. Visais atvejais Bilietų turėtojai turės laikytis "Žalgirio" arenos higienos koncepcijos, jos higienos taisyklių ir renginių lankymo taisyklių.

Organizatorius šios informacijos netvarkys ir nesaugos.

Bilietų pardavimas

Kiekvienas bilietas (toliau - bilietas) suteikia teisę dalyvauti visose 2023 m. "Turkish Airlines" Euroluague" finalo ketverto varžybose.
Parduodant bilietus taikomi mokesčiai ir aptarnavimo mokestis iš bilietų platinimo platformos ir iš arenos. Minėtas aptarnavimo mokestis pridedamas prie kiekvieno Bilieto nominaliosios vertės. Šis mokestis jokiu būdu negali viršyti 2,5 € arenos mokesčio ir 1,5 € aptarnavimo mokesčio.
Į bilieto kainą įskaičiuoti vietiniai mokesčiai.

 Vietos žmonėms su negalia: Organizatorius rezervavo tam tikrą skaičių Bilietų žmonėms su negalia. Norėdami jų paprašyti, siųskite el. laišką adresu f4tickets@euroleague.net (vietų skaičius ribotas, pagal pirmumą) ir pateikite galiojantį neįgaliojo pažymėjimą. Su pritaikytos vietos Bilieto turėtoju galės vykti tik vienas asmuo.

VIP paketai (vietos šalia aikštės ir visos kitos "Premium" vietos): šie paketai suteikia jų turėtojui tam tikrų specialių privilegijų, kurios įskaičiuotos į bilieto kainą. Norėdami gauti daugiau informacijos, rašykite el. paštu f4tickets@euroleague.net.

Kita svarbi informacija:

Rungtynės vyks 2023 m. gegužės 19-21 d. Pusfinaliai bus žaidžiami gegužės 19 d., penktadienį, o rungtynės dėl trečiosios vietos ir finalas- gegužės 21 d., sekmadienį.
Klientai galės pasirinkti pageidaujamą (-as) laisvą (-as) vietą (-as) pasirinktoje kategorijoje.
Kiekvienas klientas gali užsisakyti ne daugiau kaip 6 (šešis) bilietus.
Bilietus galima įsigyti tik aktyvia kredito arba debeto kortele su CVC numeriu. Klientas supranta ir sutinka, kad tuo atveju, jei Kliento bankas atmes pirkimo kainos mokėjimą, bilietai nebus suteikiami.
Bilietų platinimo platforma gali pateikti Klientui informaciją apie valiutos keitimo kursus ir pirkimo kainą eurais. Ši informacija pateikiama tik informaciniais tikslais. Kredito kortelę išdavęs bankas taikys savo valiutos keitimo mokestį (jei taikytina) ir gali taikyti papildomus mokesčius ar rinkliavas už tokią operaciją. Prieš įsigydamas Bilietą Klientas turi susisiekti su savo atitinkamu kredito kortelę išdavusiu banku ir pasiteirauti apie kredito kortelę išdavusio banko taikomus valiutos keitimo kursus, mokesčius ar rinkliavas. Nei Organizatorius, nei Bilietų platinimo platforma neatsako už tokius kredito kortelę išdavusio banko taikomus valiutos keitimo kursus, mokesčius ar rinkliavas. Nusipirkti bilietai bus siunčiami į el. paštą, kurį klientai  nurodė registruodamiesi bilietų platinimo platformoje nuo gegužės 9 d. Klientas privalo susisiekti su Organizatoriumi (f4tickets@euroleague.net) po šios datos ir likus ne mažiau kaip dvidešimt keturioms (24) valandoms iki Renginio, jei negauna įsigytų Bilietų.
Klientų prašoma peržiūrėti savo Bilietus, ar juose nėra netikslumų, ypač dėl Bilieto (-ų) kiekio, kainos ir kategorijos. Apie bet kokius netikslumus reikia nedelsiant pranešti Organizatoriui likus ne mažiau kaip dvidešimt keturioms (24) valandoms iki Renginio pradžios.
Į areną galima patekti tik su galiojančiu Bilietu, vienas bilietas suteikia teisę patekti tik vienam asmeniui. Bilieto turėtojas, patekęs į areną kiekvieną konkrečią rungtynių dieną, negali išeiti iš arenos ir vėl į ją patekti su tuo pačiu Bilietu.
Organizatorius neatsako už sugadintus, pamestus ar pavogtus Bilietus ir neprisiima jokių įsipareigojimų iš naujo išduoti tokius Bilietus su sąlyga, kad tais atvejais, kai Bilieto defektas atsiranda tik dėl Organizatoriaus ar Bilietų platinimo platformos kaltės, Organizatorius, jei įmanoma, užblokuoja sujungtą Bilietą po pranešimo apie defektą ir išduoda naują Bilietą, Klientui pateikus pakankamus įrodymus, ir su sąlyga, kad Organizatorius apie tokį defektą buvo informuotas per dešimt (10) dienų nuo Bilieto gavimo dienos.
Perparduoti Bilietą leidžiama tik per bilietų platinimo platformą www.bilietai.lt .


Organizatorius pasilieka teisę keisti sėdimąsias vietas saugumo sumetimais, nesuteikdamas Klientui teisės pakeisti bilietus ar grąžinti pinigus.
Vaikai iki 36 (trisdešimt šešių) mėnesių amžiaus gali įeiti į areną be bilieto, jei juos lydi suaugęs asmuo, tačiau jie turi sėdėti ant suaugusiojo kelių. Vaikai, gimę anksčiau nei 2020 m. gegužės 19 d., į areną be Bilieto įleidžiami nebus. Siekiant įrodyti vaiko amžių, prie įėjimo gali būti paprašyta parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Organizatorius šios informacijos netvarkys ir nesaugos.
Jaunesnius nei šešiolikos (16) metų vaikus į areną turi lydėti suaugusieji. Suaugusysis turi būti vyresnis nei aštuoniolikos (18) metų.
Bilietai, įsigyti pas bet kurį pardavėją ar platformoje, kuri nėra nurodyta svetainėje www.f4tickets.com, nebus laikomi galiojančiais, todėl nesuteiks teisės patekti į renginį.
Pirkdamas bilietą, Klientas sutinka su Taisyklėmis, Renginio taisyklėmis ir Eurolygos elgesio arenoje kodeksu. Įeidamas į areną, Klientas sutinka laikytis Sąlygų ir nuostatų, Renginio taisyklių ir Eurolygos elgesio arenoje kodekso nuostatų.
Bilietai negali būti naudojami jokiems skatinimo, reklamos, lėšų rinkimo, aukciono, loterijos ar kitais panašiais komerciniais ar nekomerciniais tikslais, taip pat negali būti naudojami kaip prizas (ar jo dalis) jokiame konkurse, varžybose, reklaminiame žaidime, loterijoje ar totalizatoriuje. Bilietai, panaudoti pažeidžiant šį reikalavimą, laikomi negaliojančiais be teisės į pinigų grąžinimą, jų atsisakoma arba jie gali būti išprašyti iš arenos, be to, prieš tuos bilietų turėtojus gali būti imtasi tolesnių teisinių veiksmų.
Apie bet kokį neteisėtą Bilieto pardavimą ar perleidimą gali būti pranešta policijai.
7.      Klientas pripažįsta ir sutinka, kad Organizatorius gali naudotis paslaugų teikėjų paslaugomis viso pardavimo proceso metu, tačiau Bilietai visada lieka Organizatoriaus nuosavybe.

8.      Bilietų turėtojai supranta ir sutinka, kad, atsižvelgiant į Renginio ypatumus ir jo tarptautinę transliaciją, jų atvaizdas gali būti įrašomas. Įsigydami Bilietą ir dalyvaudami Renginyje, Bilietų turėtojai pripažįsta ir sutinka, kad juos fotografuos, filmuos ar įrašinės Organizatorius ir jo partneriai (įskaitant, bet neapsiribojant, "Euroleague Properties SA") ir (arba) bet kurios jo paskirtos trečiosios šalys, kurios turės teisę maksimalų pagal galiojančius įstatymus leidžiamą terminą naudoti, transliuoti, ir skelbti bei licencijuoti tik komerciniais ar reklaminiais tikslais, nereikalaujant mokėti pinigų ar kitokio atlygio, Bilieto turėtojo balsą, atvaizdą ir atvaizdą tiesioginio ar įrašyto vaizdo ir (arba) garso rodymo, transliavimo ar kitokio perdavimo ar įrašymo, fotografavimo ar bet kokiomis kitomis dabartinėmis ir (arba) būsimomis žiniasklaidos technologijomis.


9.      Visi internetu įsigyti bilietai yra galutiniai, nepriklausomai nuo to, kurios keturios komandos pateks į 2023 m. "Turkish Airlines Euroluague’’ finalo ketverto varžybas, ir kad (išskyrus Renginio atšaukimo, nutraukimo ar atidėjimo atvejus pagal Grąžinimo taisyklėse nurodytas sąlygas) nebus leidžiama atšaukti Renginio ir (arba) grąžinti pinigų ar juos pakeisti.

10. Renginio atšaukimo, atidėjimo ar reikšmingo jo perkėlimo ar perkėlimo į kitą vietą atveju Klientai privalės laikytis Grąžinimo politikos nuostatų dėl įsigytų bilietų nominaliosios vertės grąžinimo, tačiau su sąlyga, kad tai jokiu būdu nesuteikia teisės reikalauti grąžinti bilietų platinimo platformos paslaugų mokestį ar atlyginti bet kokias kitas pirkėjo patirtas išlaidas ir sąnaudas, susijusias su patirtimi (pavyzdžiui, kelionės ar apgyvendinimo).

11. Grąžinimo politikoje nustatyta, kad atšaukus Renginį arba jį iš esmės perkėlus, visi Klientai, įsigiję Bilietus per oficialias bilietų pardavimo platformas, turės teisę į pinigų grąžinimą. Grąžinant pinigus, Bilietų pirkėjams bus grąžinta suma, kurią jie sumokėjo už bilietus, atėmus aptarnavimo mokesčius (ne daugiau kaip 2,5 €), kurie taikomi pagal bilietų pardavimo platformos sąlygas. Pinigai bus grąžinti ne vėliau kaip per 1 mėnesį po to, kai bus priimtas Kliento prašymas, arba tuo atveju, jei Organizatorius automatiškai nuspręs grąžinti pinigus visiems Klientams, ne vėliau kaip per 1 mėnesį po Organizatoriaus pranešimo.

12. Renginyje dalyvaujantis Klientas savanoriškai prisiima visą riziką ir pavojų, susijusį su asmens sužalojimu (įskaitant sužalojimus, dėl kurių jis gali mirti) arba žala jo turtui ar nuosavybei, ir visus pavojus, kylančius dėl Renginio ar kaip nors su juo susijusius, nesvarbu, ar jie atsirastų prieš Renginį, jo metu ar po jo, nesvarbu, kokia būtų jų priežastis.

13. Pirkdamas bilietus klientas patvirtina, kad perskaitė, suprato ir sutinka laikytis šių Taisyklių ir sąlygų, Renginio taisyklių ir Eurolygos krepšinio arenoje taikomo elgesio kodekso.

14. Klientas garantuoja, kad visa informacija, pateikta perkant Bilietus, yra teisinga. Jei vėliau paaiškėja, kad Klientas pažeidė reikalavimus, Organizatorius turi teisę anuliuoti Kliento bilietus (jei jie buvo išduoti).

15. Organizatorius neatsako už bet kokius trukdžius ir (arba) apribojimus stebėti Renginį, atsiradusius dėl pasirinktos vietos padėties ir (arba) kitų žiūrovų veiksmų.

16. Sutartis tarp kliento ir Organizatoriaus, sudaryta pagal šias Taisykles ir sąlygas, bus laikoma sudaryta Liuksemburge.

17. Bet koks šių Taisyklių ir sąlygų, Varžybų taisyklių ar Eurolygos elgesio arenoje  kodekso pažeidimas suteikia Organizatoriui teisę anuliuoti ir pripažinti bilietą negaliojančiu be teisės į pinigų grąžinimą. Be to, Organizatorius turi teisę reikalauti atlyginti dėl minėto pažeidimo patirtus nuostolius.

 

atekimas į areną

- Į areną bus leidžiama įeiti tokiomis valandomis, kurios nurodytos biliete arba paskelbtos svetainėje https://www.euroleague.net/.

- Įėjimas į areną leidžiamas:

-kai laikomasi šių Sąlygų ir nuostatų, Renginio taisyklių, Elgesio arenoje kodekso, galiojančių įstatymų (įstatyminių ar kitokių, įskaitant sveikatos ir saugos reikalavimus) arba kitų įstatymų ir taisyklių, kuriuos išleido bet kuri institucija, turinti jurisdikciją ar įgaliojimus, susijusius su Renginio organizavimu Arenoje.

-Pateikus galiojantį bilietą vienam asmeniui ir, paprašius, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su galiojančia nuotrauka (pasą arba asmens tapatybės kortelę).

-Saugos ir saugumo tikslais, jei ir kai to reikalauja stiuardai, saugos personalas ir (arba) kiti teisėtai įgalioti Organizatoriui atstovaujantys asmenys, turi būti tikrinami ir apžiūrimi (taip pat naudojant technines priemones), kad būtų užtikrinta, jog jie neturi pavojingų, draudžiamų ar neleistinų daiktų, ir, priklausomai nuo aplinkybių, arenoje turi būti atliekama papildoma saugos kontrolė. Patikrinimo metu gali būti peržiūrimi reikalingi dokumentai (įskaitant, bet neapsiribojant, covid pasą); Organizatorius šios informacijos netvarkys ir nesaugos.

Klientų patogumui prašome jų atvykti į areną likus dviem (2) valandoms iki renginio pradžios. Klientai, atvykę po Renginio pradžios, gali būti įvesti į Arenos sėdimųjų vietų zoną tik per atitinkamą pertrauką ir bus susodinti pagal Renginio personalo nurodymus, kurie negarantuoja sėdimų vietų iki atitinkamų rungtynių pradžios.
- Patekti į areną galima su namuose atspausdintu bilietu arba e. bilietu (mobiliuoju bilietu).

- Jei bilietas spausdintas namuose, kiekvienas bilietas turi būti spausdinamas ant balto A4 formato popieriaus lapo.

- Spausdinant Bilieto dydis neturi būti keičiamas (priešingu atveju brūkšninis kodas nebus įskaitomas).

- Brūkšninis kodas turi būti atspausdintas aukštos kokybės spaudiniu.

- Brūkšninis kodas neturi būti užlenktas, o popieriaus lapas neturi liestis su skysčiais.

- Labai rekomenduojama naudoti lazerinį arba aukštos kokybės rašalinį spausdintuvą. Nei bilietų platinimo platforma, nei organizatorius neatsako už spausdinimą prastesnės kokybės spausdintuvu (mažesnė nei 300 dpi raiška arba matriciniu spausdintuvu), dėl kurio gali būti neįmanoma patekti į areną.

- Klientai turi būti pasiruošę parodyti savo bilietą prie įėjimo į areną ir laikyti jį su savimi visą renginio laiką.- Nekokybiški bilietai, pavyzdžiui, bilietai nerodomi dėl sugedusio mobiliojo telefono ar nepakankamai talpios baterijos, arba ant bilieto pateikiama neteisinga informacija, neįskaitomas spausdinimas ar trūkstami vietų numeriai, bus atmesti prie įėjimo į areną be teisės į pinigų grąžinimą ar kompensaciją.

- Klientas prie įėjimo į areną turi su savimi turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą, nes gali būti pareikalauta jį parodyti, kad būtų galima jį identifikuoti su įsigytu pirkiniu. Organizatorius šios informacijos netvarkys ir nesaugos.

- Kiekvienas bilietas (ir prie jo pridėtas brūkšninis kodas) suteiks teisę tik vieną kartą įeiti į areną per rungtynes. Išėjimas iš arenos ir vėlesnis pakartotinis įėjimas su tuo pačiu bilietu nebus leidžiamas. Taigi bilietų turėtojai, išėję iš arenos rungtynių metu arba tarp dviejų rungtynių, pakartotinai į areną nebus įleidžiami.

- Kiekvieno bilieto brūkšninis kodas yra unikalus.

- Už bilietų kopijas, netinkamą naudojimą ar piktnaudžiavimą bus traukiama atsakomybėn pagal galiojančius įstatymus.

 

Duomenų apsauga

KAS ATSAKINGAS UŽ JŪSŲ DUOMENIS?

Visi asmens duomenys, pateikti mums naudojantis Bilietų pardavimo platforma ir skirti Bilietui įsigyti, bus įtraukti į duomenų bazę, priklausančią "Euroleague Ventures SA", kurios adresas yra 60 Grand Rue, L-1660 Liuksemburgas, ir valdomą UAB "Nacionalinis bilietų platintojas", kurios adresas J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius, Lietuva, ir "Euroleague Entertainment and Services SLU", kurios adresas yra Quatre Camins 9-13, 08022 Barselona, Ispanija (toliau - EES).

Su duomenų apsaugos pareigūnu galima susisiekti adresu data.protection.officer@euroleague.net.

Organizatorius yra jūsų asmens duomenų valdytojas. Būdamas atsakingas už jūsų duomenų tvarkymą, Organizatorius užtikrina, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis galiojančių duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų ir Europos bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR).


KOKIU TIKSLU TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

Duomenys tvarkomi šiais tikslais:

1.      Tvarkyti jūsų santykius su Organizatoriumi: tai apima Bilietų pirkimo, aptarnavimo po pardavimo, sąskaitų išrašymo ir surinkimo, apskaitos ir mokestinių prievolių vykdymo, Taisyklių ir sąlygų vykdymo ir informavimo apie su Renginiu susijusią veiklą valdymą.

2.      Atitikties ir saugumo kontrolė: užtikrinti galiojančių taisyklių ir galiojančių draudimų laikymąsi, garantuoti saugumą Arenoje ir jos apylinkėse, be kita ko, pasitelkiant vaizdo stebėjimą, teikti konsultacijas ir teisinę Organizatoriaus gynybą.

3.      Komercinių pranešimų teikimas: Jei sutinkate, Organizatorius tvarkys jūsų asmens duomenis, kad siųstų jums komercinius pranešimus apie produktus, paslaugas, naujienas, pasiūlymus ir konkursus, susijusius su Eurolyga ir jos oficialiais rėmėjais.

4.      Renginio sklaida: atsižvelgiant į Renginio ypatumus ir jo tarptautinę transliaciją, jūsų atvaizdas gali būti įrašomas ir skleidžiamas informaciniais tikslais.

KOKS YRA DUOMENŲ TVARKYMO TEISINIS PAGRINDAS?

Jūsų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra:

1.      Dėl jūsų santykių su Organizatoriumi valdymo: su tuo tikslu susijęs jūsų asmens duomenų tvarkymas yra griežtai būtinas, kad i) būtų laikomasi jūsų ir Organizatoriaus teisinių santykių (BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas), ii) būtų laikomasi apskaitos ir mokestinių prievolių (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas) ir iii) Organizatoriaus teisėtų interesų (BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas);

2.      Dėl atitikties ir saugumo kontrolės: Su šiuo tikslu susijęs jūsų asmens duomenų tvarkymas yra griežtai būtinas siekiant i) laikytis taikomų teisinių prievolių (BDAR 6.1c str.), ii) užtikrinti visų Renginyje dalyvaujančių ar dalyvausiančių žmonių viešąjį interesą (BDAR 6.1e str.) ir iii) teisėtą Organizatoriaus interesą (BDAR 6.1f str.);

3.      Dėl komercinių pranešimų teikimo: Jūsų pačių sutikimas (BDAR 6.1a straipsnis); ir

4.      Dėl Renginio sklaidos: Teisėtas organizatoriaus interesas (BDAR 6.1f straipsnis).

KIEK LAIKO ORGANIZATORIUS SAUGO JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik tol, kol jie bus būtini, naudingi ir svarbūs siekiant tikslų, dėl kurių juos surinkome.

Nutraukus sutartinius santykius, jūsų asmens duomenys bus saugomi ir tinkamai užšifruoti tik tam, kad penkerius (5) metus arba šiam tikslui griežtai būtiną laiką, kad būtų galima įvykdyti teisinius ar sutartinius įsipareigojimus, kurie yra taikomi.

Nepaisant to, su sąskaitų išrašymu ir apskaita susiję duomenys bus saugomi iki dešimties (10) metų nuo Bilieto įsigijimo datos.

Teikiant komercinius pranešimus, jūsų asmens duomenys bus saugomi tol, kol neatšauksite savo sutikimo. Bet kuriuo metu galite nesutikti ir (arba) atšaukti savo sutikimą tokiam duomenų tvarkymui.

Bet kokie asmens duomenys, vaizdas ar balsas, gauti įrašant Renginį, bus saugomi tol, kol išliks žurnalistinis interesas, ir bet kuriuo atveju - Organizatoriaus laikraščių bibliotekai.

Tuo atveju, jei pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus ir sveikatos priežiūros institucijų rekomendacijas, norint patekti į areną, reikės turėti galiojantį COVID paso pažymėjimą arba pateikti neigiamą PGR testą, minėta informacija bus rodoma tik Renginio prižiūrėtojams, Organizatorius šios informacijos netvarkys ir nesaugos.
 

KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ DUOMENŲ TVARKYMU?

Bet kuriuo metu, laikydamiesi teisės aktuose nustatytų sąlygų, galite pasinaudoti savo teise susipažinti su duomenimis, juos ištaisyti ar ištrinti, taip pat prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, prieštarauti jų tvarkymui ar prašyti perkelti savo duomenis, siųsdami pašto pranešimą ankščiau nurodytu adresu arba rašydami el. laišką adresu data.protection.officer@euroleague.net.

Bet kuriuo atveju galite pateikti skundą Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės nacionalinei duomenų apsaugos komisijai ir (arba) bet kuriai kitai kompetentingai duomenų apsaugos institucijai.

KAS GAUS JŪSŲ DUOMENIS?

Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su visuomeninėmis organizacijomis, teisėjais, teismais ir apskritai kompetentingomis institucijomis, kai esame teisiškai įpareigoti juos pateikti, ir su kai kuriais trečiųjų šalių paslaugų teikėjais (kurie gali būti įsikūrę ne Europos ekonominėje erdvėje) dėl paslaugų teikimo.

Atkreipkite dėmesį, kad imsimės visų pagrįstų priemonių, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi taip pat saugiai ir patikimai, kaip ir Europos ekonominėje erdvėje bei pagal BDAR. Eurolyga laikosi griežtų paslaugų teikėjų atrankos kriterijų, kad būtų laikomasi jų įsipareigojimų duomenų apsaugos srityje, ir įsipareigoja su jais pasirašyti atitinkamas duomenų tvarkymo sutartis ir (arba), jei reikia, standartines sutarčių sąlygas, kuriomis, be kita ko, bus nustatyti šie įsipareigojimai: taikyti tinkamas technines ir organizacines priemones, naudoti asmens duomenis sutartais tikslais ir veikti tik pagal dokumentais patvirtintus Organizatoriaus nurodymus.

Uždaroji akcinė bendrovė "Nacionalinis bilietų platintojas", kurios registruotos buveinės adresas yra J. Jasinskio g. 12, LT-01112 Vilnius, ir "Euroleague Entertainment and Services SLU", kurios adresas yra Quatre Camins 9-13, 08022 Barselona, Ispanija, tvarkys tam tikrus asmens duomenis, kad galėtų teikti sutartas paslaugas. UAB "Nacionalinis bilietų platintojas" tvarkys tam tikrus asmens duomenis kaip duomenų tvarkytojas.


KOKIO TIPO DUOMENIS TVARKO ORGANIZATORIUS?

Organizatorius tvarko asmens duomenis, būtinus pirmiau minėtiems tikslams įgyvendinti, t. y.:

- Vardas ir pavardė;

- Gyvenamosios vietos valstybė;

- Gimimo data;

- Asmens tapatybės dokumentas (pasas ne Lietuvos piliečiams ir asmens tapatybės kortelė Lietuvos piliečiams);

- El. paštas ir paskyros sukūrimo slaptažodis;

- Mėgstamiausia Eurolygos komanda.

Jūs garantuojate, kad asmens duomenys, pateikti Organizatoriui Bilietų įsigijimo tikslais, yra teisingi ir tikslūs.

AR JŪSŲ DUOMENYS PERDUODAMI TARPTAUTINIU MASTU?

Dėl duomenų perdavimo ir (arba) pirmiau nurodytų duomenų tvarkymo sutarčių jūsų asmens duomenys gali būti perduodami į

TBC, nes šis perdavimas yra būtinas, kad būtų tinkamai suteikta jūsų įsigyta paslauga.

Atsakomybė

Tuo atveju, jei Organizatorius pažeidžia savo įsipareigojimus pagal šias Taisykles ir sąlygas ar kitaip, Organizatorius atsako tik už tokius Kliento patirtus nuostolius ar žalą, kuriuos pagrįstai buvo galima numatyti dėl pažeidimo. Organizatorius neatsako už bet kokius nuostolius ar žalą, kurių nebuvo galima pagrįstai numatyti ar numatyti tuo metu, kai Klientas sudarė sutartį pagal šias Taisykles ir sąlygas. Taip pat Organizatorius neatsako už jokius verslo nuostolius ir Organizatorius neatsako jokiam Klientui už bet kokį negautą pelną, verslo praradimą, verslo nutraukimą ar verslo galimybių praradimą.

Bet kuriuo atveju, kiek tai leidžia įstatymas, Organizatorius, kiek tai leidžia įstatymas, pašalina bet kokią atsakomybę už Kliento ir (arba) jo turto ar nuosavybės praradimą, žalą ar sužalojimą, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokius netiesioginius nuostolius ar žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, prarastą malonumą, kelionės ar apgyvendinimo išlaidas, neatsižvelgiant į tai, ar nuostoliai ar žala atsirastų įprastai vykstant Renginiui; ar juos galima pagrįstai numatyti, ar jie buvo šalių numatyti, ar kitaip.

Nepaisant jokių šių Taisyklių ir sąlygų nuostatų, Organizatorius nesiekia panaikinti ar apriboti savo atsakomybės už sukčiavimą ar nesąžiningą klaidinimą, už mirtį ar kūno sužalojimą dėl didelio Organizatoriaus aplaidumo arba už bet kokius kitus dalykus, už kuriuos pagal įstatymą negalima panaikinti ar apriboti atsakomybės.

Niekas, kas nurodyta ar numanoma šiose Taisyklėse ir sąlygose, neturės įtakos Kliento įstatyminėms teisėms arba bet kokioms teisėms, kurių negalima pašalinti pagal galiojančius įstatymus.


RENGINIO TAISYKLĖS

Bilietas (toliau - bilietas) gali būti panaikintas pažeidus šias taisykles. Bilieto turėtojas ir bet kuris kartu su juo esantis nepilnametis (atskirai ir kartu - "Turėtojas") sutinka su visomis šiose taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir privalo laikytis Taisyklių, Renginio taisyklių, Elgesio arenoje kodekso ir visų UE įstatymų bei taisyklių, susijusių su sporto renginiais.

Turėtojas privalo veikti laikydamasis toliau nurodytų taisyklių ir apribojimų:

Įėjimas į areną ir buvimas joje 2023 m. "Turkish Airlines" Euroluague" finalinio ketverto turnyro metu priklauso nuo to, ar laikomasi visų galiojančių Taisyklių ir sąlygų, arenos taisyklių, Renginio taisyklių ir  Elgesio arenoje kodekso nuostatų. Bilieto turėtojai privalo turėti bilietą su savimi visą buvimo arenoje laiką ir bet kuriuo metu pateikti jį patikrinti renginio apsaugos darbuotojams.

1.        Bilieto turėtojai įsipareigoja sėdėti jiems skirtose vietose, elgtis pilietiškai ir laikytis Arenos taisyklių, Taisyklių ir sąlygų, Elgesio arenoje kodekso bei Renginio personalo nurodymų, taip išvengiant situacijų, galinčių kelti pavojų žiūrovų, dalyvių ir Renginio personalo saugumui ir gerovei ir (arba) trukdyti sklandžiai Renginio eigai.

2.      Turėtojams griežtai draudžiama arenoje reikšti, skleisti bet kokius įžeidžiančius, rasistinius, ksenofobinius, seksistinius, religinius, politinius ar kitus neteisėtus ir (arba) draudžiamus pranešimus, ypač diskriminacinius propagandinius pranešimus, arba turėti tokios medžiagos.

3.        Be jokių apribojimų, arenoje griežtai draudžiama atlikti bet kokius toliau nurodytus veiksmus:

a.       Užimti ar patekti į zonas, kurios yra neprieinamos visuomenei arba į kurias patekti neleidžiama pagal atitinkamą turėtojo turimo bilieto kategoriją.

b.      riboti eismą arba būti laisvai prieinamose vietose, pėsčiųjų takuose ir keliuose, įėjimuose ir išėjimuose iš lankytojų zonų bei avariniuose išėjimuose.

c.       Dalyvauti bet kokiame kitame elgesyje, kuris gali kelti pavojų bet kuriam Arenoje esančiam asmeniui.

4.      Renginyje dalyvaujančias komandas palaikantys sirgaliai Arenoje negali būti atskirti, o kiekvienas turėtojas įsipareigoja elgtis atsakingai ir laikytis saugos ir saugumo standartų.

5.      Turėtojai negali daryti, įrašinėti ir (arba) perduoti jokio arenos ar renginio garso, vaizdo ir (arba) aprašymo (taip pat jokių renginio rezultatų ir (arba) statistinių duomenų), išskyrus išimtinai savo asmeniniam ir namų ūkio naudojimui (siekiant išvengti abejonių ir tik kaip pavyzdį, tai neapima arenos garso, vaizdo ir (arba) aprašymo įrašymo ir (arba) perdavimo komerciniais tikslais). Griežtai draudžiama internetu, per radiją, televiziją ar kitas esamas ir (arba) būsimas žiniasklaidos priemones platinti bet kokį renginio garsą, vaizdą, nuotrauką, atvaizdą, duomenis, aprašymą, rezultatą ir (arba) statistiką, visą ar iš dalies, arba padėti kitiems tokią veiklą vykdantiems asmenims. Autorių teisės, teisės į duomenų bazes ir bet kokios kitos intelektinės nuosavybės teisės į bet kokį neleistiną įrašymą ar perdavimą yra perleidžiamos Organizatoriui. Jei pagal galiojančius įstatymus perleidimas neįmanomas, turėtojas suteikia Organizatoriui išimtinę, neatšaukiamą ir nemokamą licenciją naudotis tokiomis autorių teisėmis, duomenų bazėmis ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis. Turėtojas sutinka (jei, ir, kai tik Organizatorius to pareikalauja) nedelsdamas sudaryti visus dokumentus ir atlikti visus būtinus veiksmus, kad teisės, nuosavybės teisės ir interesai į tokias teises būtų perduoti Organizatoriui absoliučiai ir be jokių apsunkinimų ir kitų mokesčių.

6.      Organizatorius pasilieka teisę neįleisti į areną arba išvesti iš jos kiekvieną asmenį, kuris nesilaiko Renginio taisyklių, Arenos taisyklių, Taisyklių ir sąlygų ir (arba) Elgesio arenoje kodekso ir (arba) biliete nurodytų sąlygų, kuris yra apsvaigęs nuo alkoholio, narkotikų, psichotropinių ar stimuliuojančių vaistų ar panašių medžiagų arba atrodo, kad yra apsvaigęs, arba kurio elgesys, pagrįsta Organizatoriaus nuomone, yra netvarkingas. Tokiais atvejais bilietų turėtojui jokie pinigai negrąžinami ir jokios kompensacijos neskiriamos.

7.        Jei kuris nors asmuo susižeidžia, Turėtojas privalo nedelsdamas pranešti apie tai Renginio personalui.


8.        Į areną draudžiama įsinešti alkoholinius gėrimus, maistą, butelius, skardines ir bet kokią kitą tarą (išskyrus paženklintus vaistus su gydytojo receptu ir kūdikių maistą leistinose pakuotėse); narkotines, psichotropines, stimuliuojančias ar panašias medžiagas; politinę ir reklaminę medžiagą; stiklą ir toksines medžiagas; didesnius nei 25 litrų talpos krepšius; bet kokius ginklus ar daiktus, kurie gali būti naudojami kaip tokie (žiebtuvėlius, lazdas, slėginius indus, vėliavų kotus ir pan.). ); signalinės raketos, fejerverkai, sprogmenys ir apskritai degūs, dūmingi ar ėsdinantys produktai. Taip pat draudžiama atsivežti bet kokius dronus ar gyvūnus, išskyrus šunis vedlius. Draudžiama atsinešti bet kokius daiktus, galinčius trukdyti žaidime dalyvaujančių žmonių darbui, pavyzdžiui, lazerines rodykles, švilpukus ir garsiakalbius. Draudžiama atsinešti didesnes nei 2 x 3 m dydžio vėliavas ir transparantus, jei jie yra atsparūs ugniai. Arenoje draudžiama kabinti transparantus ir vėliavas, išskyrus atvejus, kai Organizatorius davė aiškų leidimą konkrečiai erdvei. Taip pat draudžiama naudoti transparantus, simbolius, emblemas ar tekstus, kurie tiesiogiai ar netiesiogiai kursto smurtą arba kuriuose pateikiama diskriminacinė informacija. Leidžiama vartoti tik arenoje įsigytą maistą ir gėrimus. Organizatorius pasilieka teisę uždrausti įsinešti monetas ir skėčius. Taip pat gali būti neleidžiama įnešti daiktų, kurie primena bet kurį iš pirmiau nurodytų draudžiamų daiktų. Arenoje draudžiama rūkyti. Bilietų turėtojams, kurie dėl pirmiau nurodytų priežasčių nebus įleisti į areną arba iš jos išvaryti, pinigai nebus grąžinami ir kompensacijos nebus mokamos.

9.      Į areną leidžiama įeiti su mažais asmeniniais fotoaparatais ir telefonais. Taip pat leidžiama naudoti DSLR arba SLR fotoaparatus su objektyvu iki 55 mm. DSLR arba SLR su didesniu nei 55 mm objektyvu, skaitmeninės HD vaizdo kameros, standartiniai arba mini trikojai ir asmenukių lazdos į areną neįleidžiami, todėl maloniai prašome jų nesinešti.

 
Paieška nedavė rezultatų
Loading...
Perkrauti